המוקד להגנת הפרט - בהתאם לבקשת ביהמ"ש, במסגרת בג"ץ 9169/07, מגיש המוקד להגנת הפרט הודעה מעדכנת בדבר תנאי הכליאה ומשך האחזקה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא: בעדכון מדגיש המוקד כי יש לשפר באופן ניכר את תנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים וכי מן הראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים ממתקני המעצר הזמניים בתוך פרק זמן שלא יעלה על שמונה ימים בלבד
חזרה לעמוד הקודם
07.04.2008

בהתאם לבקשת ביהמ"ש, במסגרת בג"ץ 9169/07, מגיש המוקד להגנת הפרט הודעה מעדכנת בדבר תנאי הכליאה ומשך האחזקה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא: בעדכון מדגיש המוקד כי יש לשפר באופן ניכר את תנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים וכי מן הראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים ממתקני המעצר הזמניים בתוך פרק זמן שלא יעלה על שמונה ימים בלבד

ביום 29.10.07 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה לבג"ץ, בה תיאר את התנאים הלא אנושיים השוררים במתקני המעצר הזמניים שבאחריות הצבא, וכן את משכי הזמן הארוכים במהלכם מוחזקים עצורים במקום. עוד נטען בעתירה, כי התנהלות הצבא עומדת בניגוד בוטה להמלצות הוועדה שהוא עצמו מינה, וכי יש לספק לעצירים ביטחוניים את הצרכים הראויים ולשמור על כבודם.

בדיון ביום 29.11.07 ביקר ביהמ"ש את תגובת המדינה לעתירה, והוסיף כי לא ניתן להחזיק עצורים בתנאים המתוארים ע"י המוקד, וכי אם רוצה המדינה לכלוא עצורים – עליה לעשות זאת בדרך שתבטיח את מימוש זכויותיהם. ביהמ"ש ביקש מהמוקד לפקח על המתרחש במתקני המעצר הזמניים, ולעדכן את ביהמ"ש במידת הצורך.

ביום 9.3.08 הגיש המוקד הודעה מעדכנת לביהמ"ש, ובה פירוט נוסף של התנאים בהם העצורים כלואים בידי הצבא, ודרישה לחדול מהפגיעה בזכויותיהם. לאחר ביקור עו"ד מטעם המוקד במתקני המעצר התברר, שלמרות העתירה והדיון בביהמ"ש, לא השתנה הרבה במתקני הכליאה. התנאים עדיין קשים מאוד; לעצורים חסרים בגדים ולבנים, לא בכל הימים יש מים חמים, חלונות התאים לא סגורים היטב ויש מחסור בשמיכות, אין גישה לרופא, וכן עדיין יש עצירים שמוחזקים במתקני המעצר הזמניים תקופה העולה על התחייבות המדינה.

בהודעה המעדכנת שולל המוקד את עמדת המדינה כפי שהובאה בתגובתה מיום 29.1.08 ולפיה, משך שהותם של עצירים במתקני המעצר לא יעלה על 21 ימים ומדגיש כי מן הראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים ממתקני המעצר הזמניים בתוך פרק זמן שלא יעלה על שמונה ימים. פרק זמן זה הוא שנקבע בהוראות הביטחון כזמן בו יש להביא עצור לפני שופט לצורך הארכת מעצרו, וכן זהו פרק הזמן אשר נקבע להעברה במסגרת נהלי העבודה של הצבא עם השב"ס. המשיבים לא העלו טענה עניינית לסיבת ההשהיה של עצורים למעלה משמונה ימים במתקני המעצר הזמניים. הסיבות שהועלו הן טכניות ונוגעות לסידורי מקום במתקני הכליאה של שב"ס, סיבות שניתן למצוא להן פתרון גם בתום שמונה ימים.

יתרה מזו, קובע המוקד, המצב הקיים, בו עצורים אשר טרם הובאו לפני שופט, מוחזקים בתנאים הנופלים מהתנאים הקיימים בבתי הכלא, בהם מוחזקים אסירים שנשפטו לתקופות מאסר, מנוגד לקבוע בחוק ובפסיקה הישראליים ובמשפט הבינלאומי.

לצפייה בהודעה המעדכנת מאת המוקד מיום 9.3.08

לצפייה בהודעת העדכון מטעם המדינה מיום 29.1.08

לצפייה בתגובת המדינה מיום 27.11.07

לצפייה בעתירת המוקד מיום 29.10.07