הצבא החליט להאריך את משך "הרחקתו" של פלסטיני תושב ירושלים המזרחית מעירו בארבעה חודשים נוספים: האיש מורחק במקביל גם מהגדה המערבית ונאסר עליו לצאת לחו"ל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.05.2015
הצבא החליט להאריך את משך "הרחקתו" של פלסטיני תושב ירושלים המזרחית מעירו בארבעה חודשים נוספים: האיש מורחק במקביל גם מהגדה המערבית ונאסר עליו לצאת לחו"ל
הצבא החליט להאריך את משך "הרחקתו" של פלסטיני תושב ירושלים המזרחית מעירו בארבעה חודשים נוספים: האיש מורחק במקביל גם מהגדה המערבית ונאסר עליו לצאת לחו"ל
בנוסף לכך שגורש מעירו ונאסר עליו להיכנס לשטחי הגדה, הוציא הצבא גם צו איסור יציאה מהארץ כנגד פלסטיני, תושב ישראל, המתגורר בירושלים המזרחית.

לאחר שההשגה כנגד הצו נדחתה, עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, ביום 16.4.2015, בדרישה להורות לצבא לבטל את הצו מכל וכל. המוקד טען, כי מדובר בצו פוגעני וכי מאז 2006 לא הואשם האיש בשום עבירה. עוד טען המוקד, כי אין די בחומר החסוי עליו נסמך הצו כדי לבסס חשד קרוב לוודאי לפגיעה בביטחון המדינה, כפי שקובע זאת החוק.

במקביל, ביום 16.4.2015 הודיע הצבא לאיש, כי הוא מוזמן לשימוע בטרם יחליט הצבא על הוצאת צו הרחקה נוסף. הצבא קבע, כי אם האיש אכן מעוניין בשימוע טרם ההחלטה, עליו להגיש בקשה מנומקת בתוך 4 ימים ולהגיע לשימוע שייערך ביום 21.4.2015. תוקף צו ההרחקה משטחה המוניציפלי של ירושלים עומד לפוג ביום 30.4.2015.

ביום 21.4.2015 העביר המוקד לצבא את נימוקיו כנגד הוצאת הצו החדש. המוקד הטיל ספק באמינות החומר החסוי עליו מסתמך הצבא והדגיש, כי האיש איתן בעמדתו לפיה אינו קשור כלל בפעילות נגד ישראל. עוד באותו יום נערך השימוע. ביום 30.4.2015 הודיע הצבא כי הוחלט על הארכת תוקף הצו בארבעה חודשים נוספים. הצבא התעקש ונותר בעמדתו, לפיה החומר הביטחוני החסוי המיוחס לאיש אמין. הצו החדש צורף להחלטה.

ביום 10.5.2015 עתר המוקד לבג"ץ, להורות על ביטול הצו החדש. כמו בעתירות הקודמות שהוגשו בנושא צווי הרחקה, טען המוקד כנגד מהימנות החומר הביטחוני החסוי עליו מבוסס הצו. בנוסף, טען המוקד כנגד חוקיות השימוש בתקנות ההגנה לשעת חירום, והדגיש את הפגיעה הקשה במרקם חייו של האיש שגורש מעירו.

הדפסה הדפסה
שיתוף
בנוסף לכך שגורש מעירו ונאסר עליו להיכנס לשטחי הגדה, הוציא הצבא גם צו איסור יציאה מהארץ כנגד פלסטיני, תושב ישראל, המתגורר בירושלים המזרחית.

לאחר שההשגה כנגד הצו נדחתה, עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, ביום 16.4.2015, בדרישה להורות לצבא לבטל את הצו מכל וכל. המוקד טען, כי מדובר בצו פוגעני וכי מאז 2006 לא הואשם האיש בשום עבירה. עוד טען המוקד, כי אין די בחומר החסוי עליו נסמך הצו כדי לבסס חשד קרוב לוודאי לפגיעה בביטחון המדינה, כפי שקובע זאת החוק.

במקביל, ביום 16.4.2015 הודיע הצבא לאיש, כי הוא מוזמן לשימוע בטרם יחליט הצבא על הוצאת צו הרחקה נוסף. הצבא קבע, כי אם האיש אכן מעוניין בשימוע טרם ההחלטה, עליו להגיש בקשה מנומקת בתוך 4 ימים ולהגיע לשימוע שייערך ביום 21.4.2015. תוקף צו ההרחקה משטחה המוניציפלי של ירושלים עומד לפוג ביום 30.4.2015.

ביום 21.4.2015 העביר המוקד לצבא את נימוקיו כנגד הוצאת הצו החדש. המוקד הטיל ספק באמינות החומר החסוי עליו מסתמך הצבא והדגיש, כי האיש איתן בעמדתו לפיה אינו קשור כלל בפעילות נגד ישראל. עוד באותו יום נערך השימוע. ביום 30.4.2015 הודיע הצבא כי הוחלט על הארכת תוקף הצו בארבעה חודשים נוספים. הצבא התעקש ונותר בעמדתו, לפיה החומר הביטחוני החסוי המיוחס לאיש אמין. הצו החדש צורף להחלטה.

ביום 10.5.2015 עתר המוקד לבג"ץ, להורות על ביטול הצו החדש. כמו בעתירות הקודמות שהוגשו בנושא צווי הרחקה, טען המוקד כנגד מהימנות החומר הביטחוני החסוי עליו מבוסס הצו. בנוסף, טען המוקד כנגד חוקיות השימוש בתקנות ההגנה לשעת חירום, והדגיש את הפגיעה הקשה במרקם חייו של האיש שגורש מעירו.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות