שר הפנים הורה לאסור על יציאתו לחו"ל של תושב ירושלים המזרחית, שהורחק לאחרונה מעירו ומהגדה המערבית: המוקד להגנת הפרט הגיש השגה כנגד ההחלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
19.03.2015
שר הפנים הורה לאסור על יציאתו לחו"ל של תושב ירושלים המזרחית, שהורחק לאחרונה מעירו ומהגדה המערבית: המוקד להגנת הפרט הגיש השגה כנגד ההחלטה
שר הפנים הורה לאסור על יציאתו לחו"ל של תושב ירושלים המזרחית, שהורחק לאחרונה מעירו ומהגדה המערבית: המוקד להגנת הפרט הגיש השגה כנגד ההחלטה
תושב ירושלים המזרחית שהצבא הוציא בעניינו צו הרחקה משטחה המוניציפלי של עירו ובמקביל החליט להרחיקו גם משטחי הגדה המערבית, ספג לאחרונה פגיעה קשה נוספת.

ביום 8.3.2015 הוציא שר הפנים גם צו איסור יציאה מן הארץ, למשך חודש, כנגד האיש. על פי הצו, נמצא האיש "בקשר עם פעילי החזית העממית בחוץ לארץ" וישנו "חשש ממשי [...] שיציאתו מן הארץ תיצור סיכון לביטחון המדינה". בצו נאמר, כי לאחר שתיבחן השגתו של האיש, ככל שתוגש, תיבחן האפשרות להאריך את תוקף הצו לשישה חודשים.

ביום 12.3.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט השגה על הצו. המוקד הסביר, כי האיש מכחיש מכל וכל את המיוחס לו ואף נסע בשנים האחרונות מספר פעמים לחו"ל מבלי שתוחקר או נשאל על כך על ידי מי מגורמי הביטחון. המוקד הטיל ספק בטיב המידע עליו מתבסס הצו וביקש כי יועבר אליו חומר ראיות גלוי מכל סוג שהוא, אם יש כזה בנמצא.

הדפסה הדפסה
שיתוף
תושב ירושלים המזרחית שהצבא הוציא בעניינו צו הרחקה משטחה המוניציפלי של עירו ובמקביל החליט להרחיקו גם משטחי הגדה המערבית, ספג לאחרונה פגיעה קשה נוספת.

ביום 8.3.2015 הוציא שר הפנים גם צו איסור יציאה מן הארץ, למשך חודש, כנגד האיש. על פי הצו, נמצא האיש "בקשר עם פעילי החזית העממית בחוץ לארץ" וישנו "חשש ממשי [...] שיציאתו מן הארץ תיצור סיכון לביטחון המדינה". בצו נאמר, כי לאחר שתיבחן השגתו של האיש, ככל שתוגש, תיבחן האפשרות להאריך את תוקף הצו לשישה חודשים.

ביום 12.3.2015 הגיש המוקד להגנת הפרט השגה על הצו. המוקד הסביר, כי האיש מכחיש מכל וכל את המיוחס לו ואף נסע בשנים האחרונות מספר פעמים לחו"ל מבלי שתוחקר או נשאל על כך על ידי מי מגורמי הביטחון. המוקד הטיל ספק בטיב המידע עליו מתבסס הצו וביקש כי יועבר אליו חומר ראיות גלוי מכל סוג שהוא, אם יש כזה בנמצא.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות