בעקבות ערר של המוקד להגנת הפרט: בית הדין לעררים ביטל את החלטת שר הפנים לשלול את מעמדה בישראל של אמו של מבצע פיגוע וקבע כי יש לקבל החלטה חדשה בעניינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
12.03.2018
בעקבות ערר של המוקד להגנת הפרט: בית הדין לעררים ביטל את החלטת שר הפנים לשלול את מעמדה בישראל של אמו של מבצע פיגוע וקבע כי יש לקבל החלטה חדשה בעניינה
בעקבות ערר של המוקד להגנת הפרט: בית הדין לעררים ביטל את החלטת שר הפנים לשלול את מעמדה בישראל של אמו של מבצע פיגוע וקבע כי יש לקבל החלטה חדשה בעניינה
ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים דרעי, כי שלל את מעמדם של 11 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בעקבות זאת פנה המוקד בבהילות ביום 26.1.2017 לבית הדין לעררים, בדרישה למנוע את גירושם מישראל של חמישה מבני המשפחה, המיוצגים על ידו, ולהורות על ביטול ההחלטה הפסולה. ביום 12.12.2017 קיבל בית הדין את עמדת המוקד באשר לארבעה מהעוררים, ביטל את החלטת השר בעניינם, והורה למשרד הפנים לקבל בעניינם החלטות חדשות, ולקיים הליכים מלאים בהתאם.

ביום 11.3.2018 דן בית הדין לעררים בעניינה של העוררת החמישית, אמו של המפגע – אישה שחיה בירושלים כשלושים שנה, בנתה כאן בית וגידלה את ילדיה בעיר – אשר מעמדה נשלל בטענה כי היא נמצאת במערכת נישואין ביגמית. הדיון התקיים במעמד העוררת בלבד וללא נוכחות נציג משרד הפנים בשל שביתה שהתקיימה בלשכה המשפטית של המשרד.

בתום הדיון ניתן פסק הדין, במסגרתו הורה בית הדין על החזרת עניינה של האישה למשרד הפנים לשיקול מחדש, בין היתר, לאור העובדה כי בעלה הגיש עבורה בקשה לאיחוד משפחות רק לאחר שהתגרש מאשתו הראשונה, כפי שמעידים המסמכים שהגיש המוקד במסגרת הערר. בית הדין קבע, כי על משרד הפנים להכריע בעניינה של האישה תוך 75 יום ממועד פסק הדין, וכי הליכי אכיפה והרחקה – ככל שינקטו נגדה – יעוכבו למשך 30 יום נוספים. כמו כן, הטיל בית הדין על משרד הפנים תשלום הוצאות העוררת בסך 3,000 ₪.

הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים דרעי, כי שלל את מעמדם של 11 מבני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בעקבות זאת פנה המוקד בבהילות ביום 26.1.2017 לבית הדין לעררים, בדרישה למנוע את גירושם מישראל של חמישה מבני המשפחה, המיוצגים על ידו, ולהורות על ביטול ההחלטה הפסולה. ביום 12.12.2017 קיבל בית הדין את עמדת המוקד באשר לארבעה מהעוררים, ביטל את החלטת השר בעניינם, והורה למשרד הפנים לקבל בעניינם החלטות חדשות, ולקיים הליכים מלאים בהתאם.

ביום 11.3.2018 דן בית הדין לעררים בעניינה של העוררת החמישית, אמו של המפגע – אישה שחיה בירושלים כשלושים שנה, בנתה כאן בית וגידלה את ילדיה בעיר – אשר מעמדה נשלל בטענה כי היא נמצאת במערכת נישואין ביגמית. הדיון התקיים במעמד העוררת בלבד וללא נוכחות נציג משרד הפנים בשל שביתה שהתקיימה בלשכה המשפטית של המשרד.

בתום הדיון ניתן פסק הדין, במסגרתו הורה בית הדין על החזרת עניינה של האישה למשרד הפנים לשיקול מחדש, בין היתר, לאור העובדה כי בעלה הגיש עבורה בקשה לאיחוד משפחות רק לאחר שהתגרש מאשתו הראשונה, כפי שמעידים המסמכים שהגיש המוקד במסגרת הערר. בית הדין קבע, כי על משרד הפנים להכריע בעניינה של האישה תוך 75 יום ממועד פסק הדין, וכי הליכי אכיפה והרחקה – ככל שינקטו נגדה – יעוכבו למשך 30 יום נוספים. כמו כן, הטיל בית הדין על משרד הפנים תשלום הוצאות העוררת בסך 3,000 ₪.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות