המוקד להגנת הפרט - עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים: בעתירה דורש המוקד מהצבא לפרסם נוהל ברור אודות משך הזמן המקסימאלי בו ניתן להחזיק עצורים במתקני המעצר הזמניים שבאחריותו, תוך הפרת הדין הישראלי והבינלאומי בנוגע לתנאי כליאתם של עצורים
חזרה לעמוד הקודם
28.11.2007

עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים: בעתירה דורש המוקד מהצבא לפרסם נוהל ברור אודות משך הזמן המקסימאלי בו ניתן להחזיק עצורים במתקני המעצר הזמניים שבאחריותו, תוך הפרת הדין הישראלי והבינלאומי בנוגע לתנאי כליאתם של עצורים

ביום 29.10.07 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה בשמם של שישה-עשר עצורים פלסטינים תושבי השטחים, הכלואים במתקנים זמניים של הצבא תקופות ארוכות, בניגוד לדין הבינלאומי והישראלי. בעקבות עתירה קודמת של המוקד בעניין דומה, הוקמה ועדה מיעצת לרמטכ"ל, שקבעה כי משך המעצר בו כלואים העצורים במתקנים החטיבתיים ארוך מדי, בלתי נסבל ואינו מתקבל על הדעת. עוד קבעה הוועדה, כי "גם כשמדובר בעצורים ביטחוניים שאינם אזרחי ישראל, שומה על המדינה ומוסדותיה לנהוג בהם באופן ראוי, לספק את צורכי מחייתם ולשמור על כבודם". 

אז קבעה. העותרים ועצורים אחרים מוחזקים במתקני המעצר למעלה מ-21 יום. אחד העותרים מוחזק בתאו כבר קרוב לחודשיים ימים. תנאי המעצר במתקן עציון אינם ראויים ולא עומדים בסטנדרטים המתבקשים עפ"י המשפט הבינלאומי. כך למשל, מדווחים העצורים על צפיפות רבה בתאים; על מחסור במזון, במים חמים ובמוצרי היגיינה; הם אינם מקבלים בגדים להחלפה; הטיפול הרפואי המסופק להם לקוי; הם נאלצים לעשות צרכיהם בבקבוקי פלסטיק, ובקשותיהם לתוספת אוכל אינן נענות. במתקן המעצר שומרון מדווחים העצורים על תנאים דומים ואף חמורים יותר.

לטענת המוקד מפר הצבא בצורה עקבית את תחיקת הביטחון, את המשפט הבינלאומי ההומניטארי והמינהגי, ואת עקרונות המשפט הישראלי, החוקתי והמינהלי, בכל הנוגע לתנאי המעצר במתקנים הזמניים. די לציין כי הצו בדבר הפעלת מתקן כליאה קובע כי יש לספק לעצורים מזון מתאים, וכי הם רשאים לקיים קשר עם העולם החיצון באמצעות ביקורי משפחות ובאמצעות קבלת דברי דואר ומשלוחם. הוראות מינימאליות אלו אף הן אינן מקוימות. ביום 13.11.07, ולאחר שחרף הגשת העתירה נותרו במתקני המעצר כלואים רבים, הגיש המוקד הודעה מעדכנת לביהמ"ש בעניין הכלואים אשר זכויותיהם מופרות עדיין, ואשר לא הועברו למתקני השב"ס. המוקד חוזר על דרישותיו ומדגיש את מחדלי הצבא ואת הפגיעה החמורה בעצורים.

לצפייה בעתירה מיום 29.10.07

לצפייה בהודעה המעדכנת מיום 13.11.07

לצפייה בעתירת המוקד בעניין דומה משנת 2003