המוקד להגנת הפרט - המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
חזרה לעמוד הקודם
31.08.2017

המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע

ביום 25.1.2017 הודיע שר הפנים, כי שלל את מעמדם בישראל של בני משפחתו של מבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בארמון הנציב בירושלים. בעקבות זאת, פנה המוקד ביום 26.1.2017 לבית הדין לעררים, בדרישה למנוע את גירושם של בני המשפחה ולהורות על ביטול ההחלטה הפסולה. דיון בערר נקבע ליום 10.9.2017.

ביום 30.8.2017, כעשרה ימים לפני מועד הדיון, הגישו תנועת "אם תרצו" והוריה של אחת מן ההרוגות בפיגוע, בקשה להצטרף להליך כבעלי דין, על מנת להשמיע את קולם בנושא.

בתגובתו לבקשת ההצטרפות מיום 31.8.2017, ביקש המוקד מבית הדין לדחות את הבקשה על הסף. בין השאר טען המוקד, כי אין בין מטרותיה של תנועת "אם תרצו" לבין הסוגיה העומדת במרכזו של ההליך – הנוגע לעניינם הפרטני של בני משפחתו של המפגע – דבר וחצי דבר. בנוסף הדגיש המוקד, כי ההליך לא עוסק במפגע או בשלילת זכויותיו, ואילו בני משפחתו שבעניינם הוא מתנהל לא מואשמים בדבר. על כן, לא ברור אילו מזכויותיהן של ההורים השכולים עלולות להיפגע אם לא יצורפו להליך, ואיזו תרומה תושג מצירופה של "אם תרצו". עוד הוסיף המוקד, כי בקשה מסוג זה יש להגיש בהקדם האפשרי, ולא במועד סמוך לדיון, כשמונה חודשים לאחר הגשת הערר, וכי בשלב זה אין מקום לצרף להליך בעלי דין נוספים.

צירופם של המבקשים, קובע המוקד, לא רק שלא יתרום דבר להליך, אלא עלול לפגוע באפשרות לקיים דיון ענייני ואף לגרום לזיהום ההליך.

מסמכים קשורים

ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העוררים לבקשה להצטרף כבעלי דין
31.08.2017 | תשובה לבקשה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' בקשה להצטרף להליך כבעל דין
30.08.2017 | בקשה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
06.06.2017 | תגובה
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' כתב תשובה
05.06.2017 | תגובה
קרא עוד
ערר 1400/17 - מאשור ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
02.02.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1398/17 - קונבר ואח' נ' שר הפנים ואח' הרחבת טיעון מטעם העוררים
02.02.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1399/17 - עוויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר דחוף, בקשה בהולה למתן צו ארעי וצו ביניים ובקשה להרחבת טיעון
26.01.2017 | ערעור
קרא עוד
ערר 1399/17 - עויסאת ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
26.01.2017 | החלטה
קרא עוד
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע ע"ש הגב' ____ קונבר, ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
18.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול את היתרי השהייה של ___ עוויסאת, ת"ז ____. בקשה ע"ש הגב' קונבר ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
18.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: טיעון בכתב לאור הודעה על כוונה לביטול מעמד וסירוב בקשה לרישום ילדים מאת ___ קונבר, ת.ז. ____ עבור ילדיה
17.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע מגב' ___ קונבר, ת"ז___; ממר ___ קונבר, ת"ז___; מגב' ___ קונבר, ת"ז ___; וממר ___ קונבר, ת"ז ___
10.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: הודעה על כוונה לפעול על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (גב' סחר, מר מאשור)
10.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: הודעה על כוונה לפעול על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (גב' קונבר)
10.01.2017 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
הנדון: הודעה על כוונה לפעול על פי סעיף 11(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב - 1952
21.10.2015 | תכתובת עקרונית
קרא עוד